• bilgi@tatlimekanlar.com

Yasal Uyarılar

KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL UYARILAR

1- Bu kullanım şartları, ticari unvanı “Avrasya Medya.” olan (bundan böyle “Tatlı Mekanlar” olarak anılacaktır) Tatlı Mekanlar tarafından sağlanan hizmetin (bundan böyle “hizmet” olarak anılacaktır), tatlimekanlar.com internet sitesi üzerinden ne şekilde ve hangi koşullarda kullanılacağını belirler. Bu metinde kullanılan “kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2- Yukarıda bahsi geçen hizmet, kullanıcıya aşağıdakileri yapabilme imkânı sağlar:

a)- Bir Kurumu (tüzel kişileri) veya meslek ya da işyeri sahibi gerçek bir şahsı (bundan böyle birlikte “işletmeler” olarak anılabilecektir), o kurumun veya gerçek şahsın adını veya yürüttüğü faaliyeti veya kayıtlı işyeri merkezini anahtar kelimeler olarak kullanmak ya da kurumun veya şahsın bulunduğu şehri, bölgeyi veya adresi yazmak suretiyle Tatlı Mekanlar ’in veri tabanında aramak.

Kullanıcının yapacağı aramaların sayısı özel bir şekilde belirlenmemiş ise günde 15 adet ile sınırlandırılmıştır.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Tatlı Mekanlar, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

b)- İnternet sitesinin coğrafi haritasında kurumun veya gerçek kişi adına kayıtlı işyerlerinin merkezinin bulunduğu tam konumu, oraya nasıl gidileceğini ve kurumun veya gerçek kişi adına kayıtlı işyeri merkezinin etrafındaki ilgi alanlarını bulmak.

c)- Tatlı Mekanlar ‘in veri tabanındaki işletmelere dâhil olmak için kendi bilgilerini (daha açık belirtmek gerekirse, isim veya işletme ismi, faaliyet ve şirket merkezi) Tatlı Mekanlar paylaşmak.

3- Kullanıcının rahatlığı için, internet sitesinin ana sayfasında işletmelerin kategori ölçütleri ile en popüler işletmelerin kategorileri bulunur. Kullanıcı, böylece kategorilerden birini seçip ilgilendiği alanı belirterek aradığı bilgiye daha çabuk ulaşabilir.

4- Bu internet sitesinde sunulan hizmet ve haritalar, fotoğraflar, videolar da dâhil olmak üzere internet sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca kişisel ve profesyonel olmayan kullanım içindir. İnternet sitesini ticari amaçlar için kullanmak yasaktır.

5- Kullanıcı, İnternet sitesine ve hizmete erişimden sorumludur; İnternet sitesini meşru maksatlar için ve ahlak kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. Kullanıcıların internet sitesinin veri tabanına doğrudan erişim amaçlı her türlü kullanımları yasaktır. Örneğin, kişisel veya profesyonel kullanım amacıyla otomatik veri alma yazılımı kullanmalarına izin verilmez.

6- Bu İnternet sitesi, Tatlı Mekanlar ‘in mülkiyetindedir. İnternet sitesinde görünen veya internet sitesi ziyaretçileri tarafından kullanılan hizmet ve içerik (veriler, veri tabanları, yazılım, fotoğraflar, videolar, bilgiler, logolar, ayırıcı işaretler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kesinlikle yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve tümü fikir ve sanat eserleri ve ticari markalar mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan söz konusu bilgi ve veriler, kullanıcının bunları kullanma yetkisine sahip olduğu veya bunları kullanma yetkisinin kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Hizmet ve/veya içeriğin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen kopyalanması, yeniden üretilmesi, sunulması, adapte edilmesi, değiştirilmesi, yayınlanması ve dağıtılması, içerik Tatlı Mekanlar veya üçüncü bir tarafa ait olsa da, yasaktır. Ayrıca, İnternet sitesinde veya ilgili haritalarda görünen telif haklarını, ticari markaları veya fotoğrafları değiştirmek ve/veya silmek de yasaktır. Daha açık belirtmek gerekirse, bu kullanım şartlarını kabul etmiş kullanıcılar tarafından gönderilen verilerle ilgili olarak, kullanıcılar bu tip verilerin tatlimekanlar.com internet sitesinde paylaşılması için bahsi geçen internet sitesine izin verirler. Söz konusu verileri paylaşan kullanıcılar, bu verilerin kendi eserleri olduklarını veya bunları tatlimekanlar.com internet sitesine göndermek için yasal lehtarlarından izin aldıklarını ve veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya telif haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tatlı Mekanlar, bu veriler üzerindeki herhangi bir hakkın ihlal edilmesinden sorumlu tutulamayacaktır; bu tür sorumluluklar, tek başına ve münhasıran verileri gönderen kullanıcıya aittir.

7- İçerik ve hizmet “olduğu gibi” sağlanmıştır. Tatlı Mekanlar; bilgilerin erişilebilirliği, bütünlüğü, geçerliliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Bir adresten diğerine veya bir adresten bir ilgi alanına yönlendirme uygulaması, bir algoritma sonucudur; mümkün olan en kısa yol olmayabilir. Tatlı Mekanlar, kullanıcının bu İnternet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilir hale gelen bilgiler temelinde verdiği kararlardan sorumlu değildir. Her kullanıcı, kendi kişisel donanımı ve yazılımını virüslere karşı korumaktan sorumludur.

Kullanıcılar, hizmete dair herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Tatlı Mekanlar bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

8- Tatlı Mekanlar, hizmetin kesintiler olmaksızın daima ulaşılabilir olacağını ve sorunsuz bir şekilde ve aksamadan çalışacağını garanti etmemektedir. Kesintiler, özellikle de İnternetin veya İnternet sitesinin erişilebilir olmaması ya da hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması durumunda, Tatlı Mekanlar ‘in kontrol edemediği teknik koşullardan kaynaklanabilir. Kesintiler, bakım veya güncelleme işleri yürütülürken de söz konusudur. Kullanıcı, mümkünse çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen bu tür işleri kabul ettiğini beyan eder. Hizmetin bu şekilde geçici olarak erişilmez olması, bir arıza veya hata değildir. Tatlı Mekanlar, kullanıcının hizmet, bilgi ve bu internet sitesinin kullanımı ve/veya erişilmezliği nedeniyle maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

9- tatlimekanlar.com üçüncü kişilerce kontrol edilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların yararlanması amacıyla sunulmuştur; Tatlı Mekanlar ‘in bu internet sayfalarını desteklediği veya içeriklerini kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcının bu bağlantıları kullanmayı tercih etmesi durumunda, Tatlı Mekanlar ‘in internet sayfasından ayrıldığını ve Tatlı Mekanlar ‘in üçüncü kişilere ait internet sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir. Bu nedenle Tatlı Mekanlar, bu bağlantılar ile yönlendirilen üçüncü kişi internet sayfalarının içeriğinden, yine üçüncü kişi internet sayfaları ziyaret sırasında kullanıcı tarafından verilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından veya kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir mali ya da başka türde zarardan veya kayıptan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Bu hükümler, üçüncü kişi internet sayfaları için geçerli değildir. Kullanıcı, dikkatli davranmalı ve ziyaret ettiği internet sayfalarının kullanım şartları hakkında bilgi edinmelidir.

10- Tatlı Mekanlar ‘in kurum ve işletmelere dair veri tabanına dâhil olmak isteyen kullanıcıların kişisel bilgileri, kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, hizmetin sağlanması, Tatlı Mekanlar ürünleri ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla (toplama, girme, düzenleme, kaydetme de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işleme alınacaktır. Söz konusu kullanıcılar tarafından hizmetin kullanılması, bilgilerinin hizmet bağlamında işlenmesi için Tatlı Mekanlara yetki verdikleri anlamına gelmektedir. Tatlı Mekanlar kullanıcılar tarafından bu kapsamda sağlanan bilgileri veri tabanına kaydetmek ve/veya hizmet kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşmak konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. Tatlı Mekanlar kullanıcılar tarafından sunulan bilgileri hizmet kapsamında tatlimekanlar.com üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı veya hangi sürelerde yayına alacağı yine Tatlı Mekanlar ‘in tasarrufundadır. Bu anlamda veri paylaşımı kullanıcılara Tatlı Mekanlar ’dan herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

11- Tatlı Mekanlar sitesine gönderdiğiniz işletme bilgilerinin kamuya açık veya yayınlanma zorunluluğunu kapsayan (6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524’üncü maddeleri ve ilgili fıkraları kapsamında) bilgilerden oluşması ve ticari sır veya doğrudan kişisel bilgiler içermemesi gerekmektedir. Aksi durumda doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.

Eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz İşletmeler hakkında gönderdiğiniz bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk gönderene aittir.

12- Kullanıcılar, tatlimekanlar.com sitesinde duyurulacak iletişim yolları kanalıyla Tatlı Mekanlar ile iletişime geçebilirler. Kullanıcı, bahsi geçen iletişim yöntemlerini kullanarak, Tatlı Mekanlar ‘in veri tabanında sakladığı kişisel verilerini doğrulayabilir ve Tatlı Mekanlardan bu verileri düzeltmesini, değiştirmesini veya silmesini talep edebilir.

Kullanıcı Tatlı Mekanlar ‘in veri tabanından silinmek istiyorsa, yine duyurulacak iletişim yolları kanalıyla Tatlı Mekanlar ‘in veri tabanından silinmeyi talep ettiğini bildiren imzalı bir dilekçe göndermelidir. Aksi takdirde, Tatlı Mekanlar kullanıcıdan Tatlı Mekanlar ‘in veri tabanından silinmesini talep ettiği imzalı bir dilekçe almamışsa, Tatlı Mekanlar kullanıcının kişisel bilgilerini hizmet bağlamında ve tanıtım mesajları göndermek amacıyla muhafaza etme hakkını elinde tutar.

13- Tatlı Mekanlar sistemdeki işletme bilgilerini araştırma faaliyetlerinde, geliştirme faaliyetlerinde, istatistiki faaliyetler ve uygun görülmesi halinde kamu kurumlarıyla paylaşılması veya ihtiyaç duyulabilecek pazarlama faaliyetlerinde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcıların kişisel eposta, telefon numarası gibi kişisel verileri bu kapsamın dışındadır ve 3. Kişilerle paylaşılmaz.

14- Tatlı Mekanlar yayınlanan İşletme bilgilerinin Tatlı Mekanlar yönetimi tarafından doğruluğunun tespitinin çok zor veya mümkün olmadığından kullanıcı işletme / firma bilgilerine dikkat etmekle yükümlüdür. Sitenin herhangi bir yerinde kullanıcı tarafından girilmiş olan eleştiri, hakaret, küçük düşürme, özel ve gizli bilgileri afişe etme, yalan, yanlış beyan, karalama gibi durumların meydana getireceği maddi ve manevi zarar ve kayıplardan doğacak hukuksal problemlerde Tatlı Mekanlar sorumlu değildir sadece yorumu göndereni bağlar. Şirket yâda şahıs tarafından resmi yollarla yapılan müracaatlarda Tatlı Mekanlar yazı sahibi kişinin IP adresini (mümkünse) paylaşacaktır.

15- Tatlı Mekanlar (tek başına ve/veya uzmanlaşmış üçüncü şahıs şirketleri ile iş birliği içinde), tanımlama bilgilerinin (cookies), web işaretçilerinin kullanılması vb. de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ziyaretçi sayısını tespit etmek, istatistikler çıkarmak ve internet sitesinin işlevselliğini arttırmak adına bilgiler toplar. İnternet sitesine yapılan bir ziyaret sırasında, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar ve bu sayfalarda bulunması mümkün her türlü tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Tanımlama bilgileri, İnternet sitesi ziyaretçilerinin bilgisayarlarını sunucuya tanıtan metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, yalnızca elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişim kurmak veya iletişimi kolaylaştırmak ya da gerekli olduğunda kullanıcının talep ettiği hizmeti sunmak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Hizmet kullanıcısı, bilgisayar tarayıcısını tatlimekanlar.com internet sitesindeki bazı hizmetlerde bulunan tanımlama bilgilerinin kullanımı için kendisini uyarır veya tanımlama bilgilerinin kullanımını tamamen engelleyecek şekilde ayarlayabilir.

16- Tatlı Mekanlar, hizmet ve İnternet sitesinin kullanım şartları üzerinde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. Yapılan her türlü değişiklik tatlimekanlar.com internet sitesinde duyurulacaktır.

17- Hizmet kullanımı, işbu kullanım şatlarının koşulsuz kabul edilmesini gerektirir.

18- Tatlı Mekanlar sitede yayınlanan içeriklerden herhangi bir ücret talep etmemektedir.  Bu hizmetlerin tamamı ilan edildiği tarihe kadar ücretsizdir. Tatlı Mekanlar bu yöntemle site kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

19- İşbu kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna tabidir ve yargı yetkisine İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri sahiptir.